Aktivitetslisten

Aktivitetslisten 2017

Listen er ment som eksempler – og er altså bestemt ikke udtømmende. Den giver dog et godt indtryk af typen og omfanget af aktiviteter, som kommuner, institutioner og virksomheder kaster sig ud i.

Vejle Kommune i 2017
Vil du undgå at smitte andre?
Så kan du høre, hvordan du kan undgå at bringe smitte fra borger til borger, når Sundhedsbussen kører ud til arbejdspladser i Børkop, Brejning og Vejle i næste uge. Få en snak og prøv en sjov lille test der viser, hvor god du er til at vaske hænder. Eller hør, hvordan du kan bringe sygefraværet ned i din afdeling med fokus på håndhygiejne. Det hele sker i forbindelse med den Nationale hygiejneuge.
Se Sundhedsbussens køreplan (link til side med køreplanen)

Sundhedsbussens køreplan
I den nationale hygiejneuge

Mandag 18. september
08.30 – 09.30   Havneparken
10.00 – 12.00  Gulkrog
13.00 – 14.30  Skolegade

Onsdag 20. september
8.45 – 10.45 Skansebakken (Sundhedsbussen holder på Skansebakkens parkeringsplads tæt på Atriumhaven, Spurvetoften, Bifrost og CSV)
11.00 – 12.00 Postensvej ved Café Keller
13.00 – 14.00 Brejning Fritidscenter
14.15 – 15.15 De to Gårde

Rentokil Initial i 2017
Står bag konkurrence blandt virksomheder, der deltager i hygiejneugen – med mulighed for at vinde en mobil løsning til løft af håndhygiejnen i virksomhedens kantine, reception eller lignende i tre måneder.

Skandia i 2017
Fokus på håndhygiejne gennem træning af medarbejdere i sundhedsuge og kampagne på arbejdspladsen.

Peter Mortensen – Hygiejnemanden på Lolland-Falster
Vi har valgt netop uge 38 til at arrangere Rengøringsmesse på Lolland-falster med fokus på hygiejne og bakterier – https://www.facebook.com/rengoeringsmesse/

Vi har de sidste par år ifm. hygiejneugen  været rundt og lave lidt sjov med ungerne i nogle af området børnehaver – så vi håber på at vi kan samle nogle flere under messen og dermed ”få flere igennem” når det er samlet frem for at skulle køre rundt. http://hygiejnemanden-webshop.dk/information/handhygiejne-i-bornehaven/

Skive Kommune i 2017
I Skive kommune har vi valgt der skal være fokus på elektronisk udstyr ex. tablets og hygiejnen omkring dette. Flere og flere benytter disse i deres arbejde. Der kommer opslag på intranettet. Desuden starter vi med et e-learningsprogram i hygiejne i Social afdelingen, som på sigt skal udrulles over hele kommunen. Den tværgående hygiejnekoordinator skal besøge kantinerne på Rådhuset med stand, hvor man kan få demonstreret sin håndhygiejne via lyskassen.

Fredensborg Kommune i 2017
Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune vil i uge 38 have en sundheds- og hygiejnesygeplejerske til at deltage i det daglige arbejde i kommunens daginstitutioner. Hermed vil sundhedsplejen via sidemands oplæring hjælpe med implementeringen af kommunens hygiejne vejledning for de 0-6 årige https://www.fredensborg.dk/borger/familie-og-unge/sundhedsplejen/smitsomme-sygdomme-og-hygiejne

Egedal Kommune i 2017
I denne uge vil alle arbejdsmiljøgrupperne få en mail fra vores hygiejneråd vedr. hygiejneugen og alle afdelingen vil få del i jeres kampagne materiale
I Egedal Kommune har vi lige udarbejdet en elektronisk quiz kahoot som vi vil opfordre arbejdsmiljøgrupperne til at bruge lokalt i deres afdelinger.
 
Konkurrence fra mandag uge 37 til og med torsdag uge 38 hvor alle medarbejder kan byde ind med det bedste billede hvor de har anvendt den gule klud. Kåringen finder sted fredag uge 38 hvor hygiejnerådet kåre vinderen.
 
Alle 2.klasser modtager undervisning af en sundhedsplejerske i metoden aktive vurderinger om håndhygiejne i ugerne 37-38-39. Ved undervisningen benytter sundhedsplejerskerne Glitter Bug og UV-lamper som pædagogisk materiale.
 
Desuden anvendes ATP-målinger i undervisningen for at synliggøre overfor eleverne hvad god håndhygiejne og rengøring betyder for at hindre smittespredning.
 
Tandplejen: laver udstilling med relevant materiale i venterummet samt uddeler hygiejnearmbåndet til alle de børn der kommer til tandlæge kontrol
 
Bibliotekerne: laver udstillinger på alle biblioteker med relevante bøger sammen med kampagnematerialet
 
Der er bestilt kampagnematerialet 2017 som fordeles og anvendes i sundhedstjenesten, tandplejen, biblioteker, center for sundhed og omsorg og Egedal Rådhus i forbindelse med hygiejneugen.

Vejen Kommmune i 2017
I uge 38 er der aktiviteter med fokus på hygiejne. For eksempel kan man i Brørup Hallerne den 18. september og i Andst Børne- og Skolecenter den 20. september stikke sine hænder i en lyskasse og se, om man har fået vasket hænderne helt rene. Lintrup Børnecenter får besøg 21. september og skal se det lille teaterstykke “Prinsessen, der ikke ville vaske hænder”. Herudover sendes der informationsmateriale rundt til skoler og dagtilbud, biblioteker, idrætscentre med mere.

Sæt for eksempel fokus på hygiejnen ved:
· At man på arbejdspladsen sætter punktet hygiejne på personalemødet med målet at nedbringe sygedage: http://www.hygiejneugen.dk/gode-raad/hygiejne-paa-kontoret/  · At man hjemme taler om, hvordan, hvornår og hvorfor man bør vaske hænder

· At børn tager fotos af børn og voksne, der vasker hænder og hænger dem op på badeværelset i hjemmet, i børnehaven og i skolen, så alle mindes om at vaske hænder
· At man i hjemmene repeterer, hvordan og hvorfor der gøres rent. Brug eventuelt “Gode råd om rengøring i hjemmet” http://www.hygiejneugen.dk/?page_id=291
· At familierne taler om, hvordan man på en pæn måde kan sige til en kammerat eller en voksen, at vedkommende glemte at vaske hænder med vand og sæbe
· At virksomhedens hygiejnepolitik fremgår af hjemmesiden som en del af virksomhedens profil
· At der af virksomhedens introduktionsprogram fremgår, at alle nyansatte, herunder studerende og praktikanter, instrueres i korrekt håndvask og eventuel brug af håndsprit.

Odsherred Kommune i 2017
Vi har lavet lidt små events med en mindre konkurrence for medarbejderne i hjemmeplejen, fremvisning af en mindre film med fokus på hygiejne og derudover besøger hygiejne/uniformspolitiet de enkelte grupper.
Meningen er at det skal gøres på en sjov måde, men samtidig skabe en øget opmærksomhed på den gode hygiejne.