Nominering – Københavns Kommune 2017

Hjemmeplejegruppen i område Indre By / Østerbro Københavns Kommune til hygiejneprisen 2017.

Valget falder på disse ildsjæle, da de med deres store engagement og kreativitet sammensatte et meget flot program sidste års Hygiejneuge med hele 2 uger med hygiejne i fokus.

Områdets samlede MED-udvalg ønskede at sætte fokus på håndhygiejne, arbejdsbeklædning og generel infektionshygiejne. Der blev nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af faglige ledere arbejdsmiljøkoordinatorer og arbejdsmiljørepræsentanter. Gruppen havde fundet frem til forskellige aktiviteter og stod selv for at planlægge og udvikle disse, ligesom kommunens hygiejnesygeplejerske var inviteret til at holde oplæg om forholdsregler ved infektioner med resistente bakterier for alle vagtlag dag, aften og nat.

Arrangementet blev afholdt hen over to uger, således at de medarbejdere, der arbejder hver 2. uge havde lejlighed til at deltage.

Øvrige aktiviteter

  • Stand med værnemidler og drøftelse af brugen heraf – med pixi-bog
  • Stand med kontinenssygeplejersker omkring urinvejsinfektioner hos borgere, der lider af inkontinens eller kateterbærer
  • Rebus om håndhygiejne – spørgsmål og svar
  • Film om håndhygiejne og lyskassen til ”kontrol” af håndhygiejne
  • Følekasse med emnet – hvilke rigtige og forkerte uniformsgenstande gemmer sig i kassen?
  • Plancher, med udklip fra diverse ugeblade, der satte et muntert blik på arbejdsbeklædning (se nedenfor).
  • Filmen ”Den usynlige udfordring”
  • Brochure om hygiejne

Dette arbejde med disse fokuspunkter har været en styrke netop i implementeringen af arbejdsbeklædning samt de nye hygiejnevejledninger/- instrukser.