Aktiviteter 2019

 

Hygiejneugen 2019

Hygiejneugens plakater for 2019
Disse kan downloades gratis og enten printes lokalt eller distribueres via mail eller egne hjemmesider (klik for at downloade samlet pdf til print eller deling).

  

  

  

Plakater i tværformat – som PNG

Plakater i tværformat – samlet i én pdf

Små og store aktiviteter landet over, dannede sammen en solid indsats, hvor borgere (små og større), medarbejdere, kollegaer, ledere og alle mulige andre relationer bliver mødt og aktiveret i forhold til, hvordan hygiejne kan gøre en forskel for dem, deres hverdag og deres fremtid.

Med sloganet “Hygiejne – en sund strategi” kan man finde lokale aktiviteter om en lang række områder, udfordringer og indsatser, der forebygger, beskytter og hjælper til trivsel og sundhed.

Man kan deltage i Hygiejneugen som kommune, institution eller arbejdsplads – kig fx på vores liste over Gode Råd og del gerne med kollegaer, venner, familie og bekendte; der er noget for alle om sund fornuft til hverdagen eller kig i vores toolkit for yderligere idéer til aktiviteter og indsatser.

Hvad finder folk på?
Mangt og meget – men som eksempel er her oversigt fra Sønderborg Kommune i 2019

Vi har i 2019 igangsat en tværgående håndhygiejneindsats – ”Læring for livet”. Den omfatter samtlige afdelinger i hele kommunen. Det er vores Centrale arbejdsmiljø og Sundhedsteam, der har besluttet og driver indsatsen, mens hygiejnekonsulenten er tovholder og sikrer momentum.

Tidsplanen er 2019-2020:

 • Audit i håndhygiejne. Der er udarbejde en drejebog for udførelse af audit og den efterfølgende handlingsplan.
 • Dataindsamling via SurveyXact og udarbejdelse af baseline
 • Handlingsplaner for hver afd. udarbejdes. Vi har udarbejdet en strategisk handlingsplan, der er skabelon for alle planer. Det vil være forskellige indsatser, der skal arbejdes med.
 • Audit i håndhygiejne igen
 • Gentagelse

Hygiejneuge 38
De forskellige afdelinger i kommunen er opfordret selv at finde på indsatser, der kan forbedre hygiejnen. Jeg er konstant på ”roadshow” rundt i kommunen for at ”sælge varen”. Vi har størst fokus på de generelle hygiejniske forholdsregler, som vi kalder, ”det, vi gør hver gang”. Her er håndhygiejne selvfølge et hit, men også mange arbejder målrettet med fx Rengøring af pc-arbejdsplads. I vores kommune er det ”skrivebords-ejeren”, der har ansvar for hygiejne på skrivebordet. Der er udarbejdet en fælles vejledning for hele kommunen.

Hygiejnehuset skal visualisere hygiejne og muligheder for indsatsområder:

Indsatser
Alle hjemmepleje- og sygeplejedistrikter arbejder med mere viden om korrekt håndhygiejne og korte ærme ved arbejdet. Det omfatter tjek hver morgen af hænder og arbejdsdragt og konkurrence mellem grupperne om, hvem der en bedst. Taberen skal giver kage til de øvrige grupper.

Vi har undervisningsforløb, hvor alle rengøringsassistenter kompetenceudvikles. Her underviser jeg i basisviden om mikroorganismer og smitteveje og god personlig hygiejne.

Mange af vores afdelinger holder en årlig hygiejnedag, hvor de sætter fokus på Hygiejnen. Jobcenter og skoler tjekker håndhygiejne. Fx kan jeg nævne at en arbejdsplads, der har valgt at hygiejnen skal indlede deres ”sommerfest”. Vi holder et Hygiejne-orienteringsløb, med forskellige poster, både udendørs og indendørs, hvor der skal løses opgaver i fællesskab. Det er både praktiske opgaver, fx sortering af vasketøj og valg af vasketemperatur, gennemgang af køleskab og sortering af mad, huskeleg, hvad skal der være/ikke være i en hjemmeplejebil. Det er også en opgave, hvor der skal løses opgaver om fx bakterier og forholdsregler. Posterne er bemandet og der iagttages håndhygiejne alle steder. Præmie til det vindende hold.

Og her fra Aarhus Kommune;

Skoletoiletter
Sundhedsplejen arbejder løbende med den sundhedspædagogiske indsats for ’Gode og hygiejniske skoletoiletter’. Der er udviklet undervisningsmateriale til alle skolesundhedsplejersker. I forbindelse med renovering af gamle toiletter, bliver der ved indvielse af nye sat undervisning til eleverne i gang. Vi har en sundhedsplejerske, som er ved af skrive en artikel om denne indsats til det landsdækkende blad ”Sundhedsplejersken”. Den udkommer i løbet af efteråret.

Håndvask i indskolingen
Er et indsatsområde, som vi løbende arbejder med – også i uge 38. Vi fik en version 100-pakke sidste år, og materialerne bruges fortsat.

Hygiejnekursus
Region Midtjylland hygiejnesygeplejersker afholder kursus for MRSA ansvarlige i november måned. Der kommer denne gang 5 med (i stedet for én), så det bliver en opgradering af vores hygiejneberedskab.

Eller her fra Skive Kommune:

Socialafdelingen

 • Medarbejderne får Tips kupon om hygiejne

Sundhedsafdelingen

 • Tandlægen udlevere armbånd og klistermærker, sætter plakater op, bogen ”Anton og sukkerdillen” og postkort i venteværelset.
 • Borgerne til træning på Møllegården får mulighed for at prøve lyskassen

Familieafdelingen

 • Sundhedsplejen gennemgår og følger op på instrukser for håndhygiejne og slår opslag op på skoleintra vedr. hygiejneuge og håndhygiejne

Skoledagtilbud

 • Daycare Rosenbakken børnene prøver lyskassen og læser bogen ”Prinsessen der ikke ville vaske hænder”
 • Dagplejen Brårup uddeler tandbørster og pixibøger

Arbejdsmarkedsafdelingen

 • Medarbejderne i Job og kompetence prøver lyskassen og tipskupon vedrørende hygiejne på kontoret

Pleje og omsorg

 • Medarbejderne på Plejecenter Roslev og hjemmeplejen Nord får besøg af lyskassen

Tværgående hygiejnekoordinator

 • Deltager ved åbning af sundhedssatellit med lyskassen og fup og fakta om hygiejne
 • Der kommer desuden opslag på Facebook med billeder fra ugens aktiviteter

Aktive kommuner – og andre
Hygiejneugen favner alle slags aktører – men vi har med glæde i mange år især haft mange aktive kommuner. Virksomheder, institutioner, skoler og andre kan dog meget gerne også melde sig på banen.

I 2019 er aktiviteter i forbindelse med Hygiejneugen i institutioner, plejehjem, rådhuse, gader, stræder, gyder, unge og gamle..

Eller med andre ord i på forskellig vis Allerød, Bornholm, Brøndby, Egedal, Esbjerg, Faxe, FredericiaFrederiksberg, Frederikshavn, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Herlev, Hillerød, Horsens, Høje Taastrup, Kerteminde, Kolding, København, Køge, Lolland, Mariagerfjord, Nyborg, Odder, Odense, Randers, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Skive, Solrød, Sorø, Svendborg, Sønderborg, Vallensbæk, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aarhus – og flere kan komme til.

Hvilke materialer bruger vi?
Vi udvikler materialer en række materialer til brug for lokale events, som sendes til de aktive, der selv tilrettelægger konkrete events. Disse materialer sender dernæst til interesserede kommuner.

Til kommuner tilbød vi i 2019 en samlet pakke, der fx indeholder:
Til personer – T-shirts, Muleposer og badges.
Til steder – Plakater, Toiletklistermærker, Klistermærke med instruktion (til brug på spejle) og bordryttere/foldere.
Til uddeling – Køleskabsmagneter, Logoklistermærker, Postkort, Foldere om Gode Råd.
Skoletoiletkit  – en folder om trivsel på toiletter, et postkort med råd og arbejdsark til lokale workshops/diskussioner.

Mundhygiejne – Jordan (læringsbøger, diplomer, tandpasta, foldere o.l.) og Sukkerdillen-bogen om gode vaner
Sund kemi – Forbrugerrådets kemi-luppen sætter fokus på indhold i hverdagens produkter.
God læring – Helbredsprofilen.dk sikrer en række digitale muligheder til læring om hygiejnen

Hvad kan man bruge det til?
Med eller uden materiale kan man bl.a.

 • Ophænge plakater før, under og efter Hygiejneugen (kan downloades gratis) – og tale om hvorfor
 • Overveje hvilken rolle smitsomme sygdomme og forebyggelse spiller på arbejdspladsen – for hvem, hvornår og hvor meget
 • Uddele materiale til medarbejdere, kunder eller andre interessenter – og tale om hvorfor
 • Lave håndvaskedag – fx i kantinen eller receptionen
 • Lave konkurrence på intranettet – fx med tips til hygiejne og biografbilletter som gevinst
 • Downloade nogle af Rådets Gode Råd om hygiejne her – og tale om udfordringerne og mulighederne lokalt.
 • Bage hygiejnekage som invitationen til et møde eller snak om lokal forebyggelse
 • Efterse håndvaskefaciliteter og rutiner – og tage en snak om samme på personalemøder
 • Se på hvilken rolle hygiejne spiller i jeres APV
 • Kig på rengøringsrutiner – både i kvalitetsniveau og som målrettet værktøj til smitteperioder
 • Tag en dialog i ledelsen om strategi for fremmøde med sygdom – syge medarbejdere kan give smitte videre
 • Se på hygiejnerutiner i kantine/frokoststue – i sidste tilfælde fx også med tanke på at sikre regelmæssig rengøring/oprydning i et fælles køleskab.
 • Sætte mærkater på køleskabsdøre – “husk hygiejnen”
 • Sætte mærkater på toiletdøre – “husk håndvasken”
 • Overveje hygiejnepolitik og kommunikation – især hvis arbejdspladsens politik har betydning for sundhed og omsorg for andre

Hvis I på andre måder er interesserede i at lave lokale aktiviteter for fx at styrke jeres indsats overfor det infektionsrelaterede sygefravær – som fx influenza, forkølelser eller roskildesyge, så kontakt os gerne. Der er nemlig mange muligheder for ekstra aktiviteter, der kan skabes via vores eller andres gratis materialer til download, ved produktion af egne, specifikke materialer eller bare ved lokalt engagement og initiativ.

plakat2016

Hvad bliver det så til?

Først og fremmest samarbejder vi på kryds og tværs på at aktivere og synliggøre den rolle hygiejne spiller i arbejdslivet og hverdagen.

Et godt eksempel er fx indslaget herunder fra TV2 i 2016.

Omtale af aktivitet i Vejle Kommune 2016.

Også på DR var der i 2016 – se fx her i afsnittet d. 22. september 2016, lige efter indslaget om Dronning Margrethe.

Læs mere om 2018, 20172016, 2015 eller 2014 – eller tilmeld jer gerne allerede nu listen over aktive til 2018 ved at skrive til os på raad@bedrehygiejne.dk.

Glitterbug fint fordelt på håndflader prøv at være lige så omhyggelig med finger kanter og mellemrum