Toolkit – Hygiejneugen

På denne side kan du finde henvisning, links og eksempler på materiale, der kan inspirere, udvikle og styrke lokale initiativer i eller efter Hygiejneugen. Det gælder tip til:

 • Aktiviteter
 • Organisering, plan og strategi
 • Kommunikation og presse
 • Retningslinjer og standarder
 • Læringsmaterialer
 • Videoer
 • Hvad kan man på arbejdspladser?

Sig endelig til, hvis du har cases, links eller andet, som du mener bør tilføjes.

Aktiviteter
Idékatalog
Rådet for Bedre Hygiejne har samlet et idékatalog for aktiviteter i Hygiejneugen – til inspiration på skoler, daginstitutioner, arbejdspladser, butikker, kantiner og meget mere. Yderligere forslag modtages meget gerne – der er ingen øvre grænse for gode idéer.

Inspirationskatalog
Sundheds- og Ældreministeriet udgav i november 2019 via anbitiotikaellerej.dk et inspirationskatalog med 20 cases til initiativer, der kan reducere antibiotikaforbruget lokalt (og dermed nationalt selvfølgelig). De 20 cases er ikke kampagneaktiviteter, men derimod langsigtede indsatser – de fleste kan dog med fordel spille sammen med Hygiejneugen som startpunkt, ekstra fokus, motivation eller lignende.

Organisation
Forebyggelsespakken om hygiejne
Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen – til at understøtte kommunernes hygiejneindsats, herunder samarbejdet på tværs af kommunale forvaltninger samt med sygehuse og praktiserende læger. Herudover at bidrage til en ledelsesmæssig og organisatorisk forankring af hygiejnearbejdet.

Lokale værktøjer/vejledninger/skemaer til overblik, oplysning og fokus

Der eksisterer absolut mange flere skemaer og værktøjer end disse – flere kan være placeret på intranet til lokal brug, men Rådet medtager meget gerne yderligere til denne liste af hensyn til vidensdeling og inspiration.

National handlingsplan for antibiotika til mennesker 2017-2020
Med handlingsplanen understreges hindring af smittespredning som et afgørende værktøj til mindre antibiotikaforbrug – og deraf både mindre resistens og mindre risiko fra resistente bakterier.

Sundhed for alle
Danske Regioner har lanceret et bud på fremtidens sundhedsvæsen med væsentlig stærkere fokus på forebyggelse.

Kommunikation
Skabelon til lokal PR – 2017
Som inspiration snarere end spændetrøje er her skabelon for lokal pressemeddelelse for 2017 – linket er til pdf, men teksten kan enkelt kopieres ind i fx Word og tilpasses.

Gode Råd-serien
Rådet for Bedre Hygiejne har udarbejdet en serie gode råd, som regel holdt på én side, hvor gode råd til hverdagens praksis i hjemmet, på arbejde, i skole, i køkkenet eller andet er samlet

Plakater
Som led i Hygiejneugen har Rådet siden 2009 lavet plakater til årets kampagne – hvert år til gratis download og distribution.

Andre parter laver også gode og egnede plakater (fx flere regioner) til download – som fx Region Midtjylland her – men der er også steder, hvor man kan bestille materialer eller plakater i trykt form, fx Komiteen for Sundhedsoplysning her.

Retningslinjer
NIR
NIR er udarbejdet af Statens Serum Institut med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. Disse findes for bl.a. håndhygiejne, desinfektion, arbejdsdragter, tøjvask, rengøring, byggeri og meget mere.

Vejledning om hygiejne i daginstitutioner
Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen – er skrevet til alle medarbejdere tilknyttet daginstitutionsområdet og samler Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

INSTA 800
En standard udviklet af Dansk Standard, der beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet.

Vejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring
BAR Service har udviklet vejledningen, der giver arbejdspladsen anvisninger på, hvordan man forebygger, at rengøringspersonale smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, og hvordan arbejdspladsen via rengøringen kan medvirke til at hindre spredning af infektioner.

Læringsmaterialer
E-bug.eu
Læringsunivers med plakater, spil, lærer/elevsæt og meget mere – altsammen om

Ren Dag
Udarbejdet i et samarbejde mellem KL, 3F og FOA sætter materialet fokus på rengøring

Videoer
Region Midtjylland
To animationsfilm om håndhygiejne for patienter og pårørende.

Fødevarestyrelsen – Blå kylling

YouTube har dog i det hele taget mange film – fra det sjove til det alvorlige – om hygiejne; søgning efter særlige emner kan derfor anbefales.

Hvad kan man på arbejdspladser?

 • Overveje hvilken rolle smitsomme sygdomme og forebyggelse spiller på arbejdspladsen – for hvem, hvornår og hvor meget
 • Ophænge plakater før, under og efter Hygiejneugen – og tale om hvorfor
 • Uddele materiale til medarbejdere, kunder eller andre interessenter – og tale om hvorfor
 • Lave håndvaskedag – fx i kantinen eller receptionen
 • Lave konkurrence på intranettet – fx med tips til hygiejne og biografbilletter som gevinst
 • Downloade nogle af Rådets Gode Råd om hygiejne her – og tale om udfordringerne og mulighederne lokalt.
 • Bage hygiejnekage som invitationen til et møde eller snak om lokal forebyggelse
 • Efterse håndvaskefaciliteter og rutiner – og tage en snak om samme på personalemøder
 • Se på hvilken rolle hygiejne spiller i jeres APV
 • Kig på rengøringsrutiner – både i kvalitetsniveau og som målrettet værktøj til smitteperioder
 • Tag en dialog i ledelsen om strategi for fremmøde med sygdom – syge medarbejdere kan give smitte videre
 • Se på hygiejnerutiner i kantine/frokoststue – i sidste tilfælde fx også med tanke på at sikre regelmæssig rengøring/oprydning i et fælles køleskab.
 • Sætte mærkater på køleskabsdøre – “husk hygiejnen”
 • Sætte mærkater på toiletdøre – “husk håndvasken”
 • Overveje hygiejnepolitik og kommunikation – især hvis arbejdspladsens politik har betydning for sundhed og omsorg for andre