Hygiejneugen 2023

Hygiejne – ren strategi
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagneuge, hvor vi sætter fokus på værdien af indsatsen for bedre hygiejne i hjemmet, på dit arbejde, i skoler, på hospitaler, på plejehjem, i kantinen, på farten og mange flere steder i hverdagen.

Dette er ikke just blevet mindre vigtigt i 2023. Corona-pandemiens restriktioner har nok forladt os, men hverken mikrobiologi eller infektioner har forladt os. Der er derfor stadig grund til at have klare rammer, vidensopbygning og strategier, så vi bedre sikrer vores hverdag, økonomi, hjemmeliv og arbejdsliv.

Hygiejne er ikke kun et værktøj til brandslukning – det er også et værktøj til at forhindre branden i at opstå.

Hvor skal vi hen, du?
I de sidste par år har hygiejne været mere end almindeligt synligt på samfundets dagsorden. Vi har set meget hygiejne på arbejdspladsen, i offentligheden, i hjemmet – og i 2023 ser vi så også under motorhjelmen. Eller rettere: Vi retter blikket mod at sikre, at vi efter at have kæmpet mod corona i årevis også husker på, at vi bør have gode strategier på plads så vi holder den bedste balance i forhold til mikrobiologi (for vi har også gavn af en lang række bakterier) og samtidig det bedste værn mod infektioner af alle slags.

I Hygiejneugen sætter vi derfor altid gerne fokus på, at hygiejnen bør tænkes langsigtet – i læring, i uddannelser, i design, i retningslinjer, i arbejdsmiljø og meget mere, der støtter familiens og den enkeltes indsats. Bedre hygiejne bør indgå som del af en strategisk indsats i lokalt og nationalt, så både institutioner, uddannelser, virksomheder, plejehjem, hospitaler og forskning får gode rammer for langsigtet indsats.

Hvornår?
Hygiejneugen 2023 foregår fra 18.-22. september – altså i uge 38.

Rådet for Bedre Hygiejne arbejder både centralt for at slå på tromme og hjælper til lokal opmærksomhed på aktiviteter, emner og udfordringer. Sådan sikrer vi samlet, at vi får vist hvordan små og store initiativer kan gøre en forskel på kort og lang sigt.

Mere?
Læs mere om Hygiejneugen som kampagne og som initiativ her på hjemmesiden eller læs evt. mere om Rådet og vores andre initiativer, tiltag og holdninger på www.bedrehygiejne.dk, eller skriv til os på raad@bedrehygiejne.dk.

Medier?
Rådet for Bedre Hygiejne arbejder naturligvis for, at årets tema og generelle budskaber kommer ud til danskerne så bredt som muligt. Vi gør derfor en dyd ud af at sikre både lokal og national mediedækning, så budskaberne kan komme bredt ud.