Hygiejneugen 2020

Hygiejne – vejen til sundhed
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagneuge, hvor vi sætter fokus på værdien af en indsats for bedre hygiejne i hjemmet, på dit arbejde, i skoler, på hospitaler, på plejehjem, i kantinen, på farten og mange flere steder i hverdagen.

Dette er ikke just blevet mindre vigtigt i 2020 og baggrunden for indsatsen er dybt alvorlig for hverdag, økonomi og liv. Alligevel er Hygiejneugens vigtigste tone en glæde ved netop livet og hverdagen; Hygiejne handler jo altid om at kunne hjælpe sig selv og andre til et sikkert og sundt liv. Det handler ikke kun om regler, rammer og retning – det handler også om mennesker og motivation.

Hvor skal vi hen, du?
I 2020 er hygiejne i forvejen højt på samfundets dagsorden. Vi sætter dog gerne fokus på, at hygiejnen bør tænkes langsigtet – i læring, i uddannelser, i design, i retningslinjer, i arbejdsmiljø og meget mere.

Bedre hygiejne bør indgå som del af en strategisk indsats i lokalt og nationalt, så både institutioner, uddannelser, virksomheder, plejehjem, hospitaler og forskning får gode rammer for langsigtet indsats.

Hvornår?
Hygiejneugen 2020 foregår fra 14.-18. september – altså i uge 38.

Rådet for Bedre Hygiejne arbejder både centralt for at slå på tromme og hjælper til lokal opmærksomhed på aktiviteter, emner og udfordringer. Sådan sikrer vi samlet, at vi får vist hvordan små og store initiativer kan gøre en forskel på kort og lang sigt.

Mere?
Læs mere om Hygiejneugen som kampagne og som initiativ her på hjemmesiden eller læs evt. mere om Rådet og vores andre initiativer, tiltag og holdninger på www.bedrehygiejne.dk, skriv til os på raad@bedrehygiejne.dk eller kontakt sekretariatschef Lars Münter pr. telefon 6126 2621.

Medier?
Rådet for Bedre Hygiejne arbejder naturligvis for, at årets tema og generelle budskaber kommer ud til danskerne så bredt som muligt. 

Vi gør derfor en dyd ud af at sikre både lokal og national mediedækning, så budskaberne kan komme bredt ud.