Aktiviteter 2014

Om events i Hygiejneugen 2014

Man kan jo nemlig i ventetiden lade sig inspirere af aktiviteterne i 2014.

Tematitlen for Hygiejneugen 2014 var “God hygiejne er også dit valg” – da vi bl.a. gerne vil lægge vægt på, hvor vigtigt det er, at vi bruger vores viden og også giver den videre til andre – som undervisning, som oplæring, som instruktion og som rollemodeller.

Danmark i 2014

Der er som regel både aktiviteter i kommuner, regioner, institutioner og virksomheder i forskellig størrelse og spredt ud over hele landet. Her kan man se, hvor bredt aktiviteterne rakte ud i 2014.

Danske kommuner

Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Guldborgssund, Haderslev, Hedensted, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Kolding, København, Køge, Lolland, Middelfart, Nyborg, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Silkeborg, Skive, Slagelse, Sorø, Svendborg, Sønderborg, Taarnby, Vallensbæk, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Aabenraa og Aarhus.

Andre

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Novo Nordisk


Sverige

I Sverige var følgende aktive; Ale, Alingsås, Borås, Falköping, Färgelanda, Gullspång, Göteborg, Götene, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mölndal, Skara, Skövde, Svenljunga, Töreboda, Uddevalla, Vara og Leksand.


Hvad finder de på?

Kommunerne havde ret forskelligartede aktiviteter på plakaten – men her er nogle eksempler:

Slagelse Kommune

Alle førskolegrupper i kommunens børnehaver og alle 2.-klasser i kommunens skoler vil i løbet af Hygiejneugen og ugerne efter blive tilbudt undervisning i god håndhygiejne. Vi kommer på besøg i børnehaverne og skoleklasserne og fortæller om hvorfor og hvornår vi skal vaske vores hænder – og så viser vi selvfølgelig også hvordan vi gør det på den rigtige måde, siger sundhedsplejerskerne Lise Mattesen og Anette Jørgensen, som har været med til at planlægge besøgene.
Vejle Kommune
Hygiejnepatruljen huserer i Skolegade
Onsdag i uge 38 kan kontorerne i Vejle Kommunes Administrationsbygning i Skolegade være heldige at få besøg af hygiejnepatruljen. Det sker som led i årets hygiejneuge, hvor der over hele landet sættes fokus på god håndhygiejne med forskellige events på arbejdspladser.
I de sidste år har det været skoleklasser og børnehavebørn, der fik besøg af hygiejnepatruljen. Nu er turen kommet til de voksne. år har Sundhedsplejen og Sundhedsafdelingen valgt at sætte fokus på hygiejnen hos de ansatte i kommunens administrationsbygning i Skolegade. Hygiejnepatruljen i hvide kitler kommer med  hygiejnekufferten fyldt op med måleinstrumenter og banker på hos Børn & Unge og nogle af de øvrige forvaltninger i Skolegade.
– Det er meget vigtigt at holde en god håndhygiejne i en administrationsbygning, som er arbejdsplads for mange mennesker, siger sundhedsplejerske Inger Marie Larsen. Farlige bakterier kan meget hurtigt spredes rundt til rigtig mange mennesker og giver luftvejsinfektioner og andre sygdomme. Jeg er bange for, at mange af os har glemt, at vi kan bære rundt på rigtig mange bakterier, og at vi kan være skyld i, at andre mennesker bliver syge, hvis vi ikke holder en god håndhygiejne.
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kampagneuge, som sætter fokus på værdien af en bedre hygiejne i hjemmet, på dit jobbet, i skoler, på hospitaler, på plejehjem, i kantinen, på farten og mange flere steder i danskernes private og professionelle liv og virke.
Kampagnen har i år mottoet God Hygiejne er også dit valg – men hvad vælger du? Den peger netop imod, at en god hygiejne dels er noget, man selv har ansvaret for, og dels er noget, som ikke kommer af sig selv – det er resultatet af fornuftige valg på egne eller andres vegne.
– Tag godt i mod os – det bliver sjovt, lover Hygiejnepatruljen i ”advarslen” til medarbejderne i administrationsbygningen.


Fredensborg Kommune

Står bag en faglig workshop på Sygeplejefestivalen 15. september på Lokomotivværkstedet i København om 3 videnskabelige studier om håndhygiejne blandt skoleelever; de første i Europa.

Brøndby Kommune

Næsten hele Socialforvaltningen i Brøndby Kommune, er med i den landsdækkende kampagne. I, og omkring, Hygiejneugen sætter vi fokus på den generelle hygiejne, håndhygiejne, og det særlige beredskab i forbindelse med smitsomme sygdomme
Omkring uge 38, kan man derfor opleve forskellige aktiviteter og mulighed for at få testet håndhygiejnen. Både på ældrecentre og bosteder, ved borgermøder, på Træningscentret, i Tandplejen, i Cafeer, væresteder samt dagtilbud for ældre, handicappede og socialt udsatte.

Vejen Kommune

Sundhedsplejen, Tandplejen og Hjemmeplejen opfordrer til, at alle borgere i Vejen Kommune, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden giver hygiejnen særlig opmærksomhed i uge 38, og tænke på hvordan man vælger god hygiejne.
Konkrete eksempler kan være:
1.    At virksomhedens hygiejnepolitik fremgår af hjemmesiden, som en del af virksomhedens profil.
2.    At det i familier, på virksomheder og i foreninger italesættes, hvordan det kan blive en god vane at huske at vaske hænder og hvordan.
3.    At børn tager fotos af børn og voksne, der vasker hænder, og hænger dem op på badeværelset  i dagpasningen og skole, og sætter fotos på hjemmesiden, så forældre gøres opmærksomme.
4.    At der af virksomhedens introduktionsprogram fremgår, at alle nyansatte, herunder studerende og praktikanter, instruduceres i korrekt håndvask og evt brug af håndsprit.
5.    At personalet i institutioner, skoler og hjemmeplejen taler med hinanden og børnene/borgerne om, hvordan man på en ordentlig måde, kan sige til en kammerat eller en voksen, at vedkommende glemte at vaske hænder med vand og sæbe.

Andre aktiviteter i Vejen Kommune
Dagplejen, børnehaverne og SFO modtager nyhedsbrev med opfordring til at give hygiejnen særlig opmærksomhed i uge 38, og tænke på hvordan man selv kan vælge at gøre noget, hvis man vil holde smitten fra kroppen og familien.

Nyhedsbrevet indeholder idéer til synlighed:
1.Plakat for Hygiejneugen. http://www.hygiejneugen.dk/rbh2014/Materialer.html
2. Plakat: Har du tænkt på hvad du kan gøre? (til større børn og garderoben) http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/media/2437657/har-du-taenkt-paa.pdf
3. Folder om håndhygiejne: ”Flere raske dage”. http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/media/2437654/flere-raske-dage.pdf
4. Opgaver fra Ren Dag (primært til de ældste i børnehaven og SFO. http://www.personaleweb.dk/sites/default/files/Kom_godt_i_gang_Ren_dag_God_dag_0.pdf
5. Ellas Håndvaskeeventyr. Bog mm kan gratis bestilles (for børn 3-6 år) på http://www.tork.dk/Hvorfor-Valge-Tork/Bornehaver-og-vuggestuer/Ellas-Handvaskeeventyr/ også som e-bog. Desuden gratis app til Ipad og Android tablets, som hjælper børnene med at lære at vaske hænder. Kan også bruges af børn og forældre i hjemmet. Søg på > Ellas håndvaskeeventyr.Sønderborg Kommune
I dag skyder Social og Sundhed en ny kampagne for god hygiejne i gang, og lancerer samtidig en ny ”Hygiejnebog” til intern brug.

En kampagne for os alle
God hygiejne skaber mere sundhed ved at forebygge og begrænse smitte, når du udfører dine arbejdsopgaver. Det gælder både dig, der til dagligt arbejder med hjemmebesøg og dig, der taster løs på et (beskidt) tastatur.

Om Hygiejnebogen
Der er ikke tale om en bog i traditionel forstand. Hygiejnebogen er en dynamisk samling af instrukser og vejledninger om hygiejne. Du finder Hygiejnebogen her på Insite under Arbejdsmiljø – Ansat A-Z eller Vejledninger og Værktøjer.
I Hygiejnebogen kan du fx:
• Finde link til gældende instrukser og vejledninger om hygiejne
• Få viden om forebyggelse af smitte
• Stille spørgsmål og få svar om forholdsregler ved smitsomme sygdomme
Hygiejnebogen er udarbejdet af vores hygiejnekonsulent Joan Anita Clausen i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen under CMU i Social og Sundhed. Arbejdsmiljørepræsentanter fra alle forvaltninger har desuden bidraget til indholdet. 

Om hygiejnekampagnen
Meningen med kampagnen er, at den er startskuddet til et varigt øget fokus på hygiejne i hele kommunen. Der er i den kommende periode planlagt følgende aktiviteter:
• Hygiejnekursus (e-learning) til medarbejdere i Social og Sundhed og Dagtilbud
• Hygiejneuge 38 – den landsdækkende hygiejneuge, hvor der vil være forskellige aktiviteter
• Information til borgere om hygiejne. Planen er, at kampagnen starter i vores dagtilbud, hvor der er lavthængende frugter at plukke i forhold til at begrænse den smitte, der typisk sker i dagplejen, vuggestuer og børnehaver.
• Hygiejneindsatsen skal i løbet af den kommende tid brede sig til hele kommunen, både internt men også ude blandt alle vores borgere.


Haderslev Kommune
Vi laver aktiviteter på:
·    en skole – ATP-test af mobiltelefoner/i-pads – med efterfølgende snak om håndhygiejne
·    i plejesektor – brug af forklæder
·    i daginstitutioner – ser de på indklima – infomateriale til både personale og til udlevering til forældre
·    håndhygiejne  – handicap-området – bosteder
·    tandplejen – fokus/information om skift af tandbørsten
·    eksterne events ved 3 store indkøbssteder i kommunen – med test af håndhygiejne og uddeling af pjecer om god håndhygiejne
og så har vi en temadag den 18. sept om ansvar for hygiejne i kommunerne – med 160 deltagere ( målgruppe ledere i primærsektoren) Temadagen er arrangeret af de hygiejnesygeplejersker og hygiejnekonsulenter der arbejder i/med primær i samarbejde med Embedslægerne Syddanmark.

Synlighed i kommunerne

Rådet for Bedre Hygiejne tilbød de aktive kommuner en pakke med kampagnematerialer til kommunerne. 

Pakken indeholdt fx t-shirts, kasketter, plakater, bordryttere, klistermærker, håndsprit og desinfektionsklude.

Materialer til virksomheder

I 2014 var det også muligt for danske virksomheder at bestille gratis materialer – klistermærker og bordryttere – til at slå et slag for især bedre håndhygiejne efter toiletbesøg og før man spiser.