Nominering – Ballerup Kommune 2017

Hermed nomineres Ballerup Kommune og pilotprojektet Toilet Heaven til Hygiejneprisen 2017. I samarbejde med Brave er der opnået et af de bedste resultater i Danmark inden for hygiejne og trivsel på skoletoiletter.

Baggrund
Hygiejnesituationen i folkeskolen har brug for en stærk stemme. Situationen er skræmmende, især når man besøger indskolingerne. Der er for få toiletter, for få håndvaske og en toiletkultur som har brug for et løft. Eleverne og deres adfærd udgør kun et lille problem. 85% af problemet kommer af manglende ejerskab til skoletoiletterne. Resultatet er, at tusindvis af elever på landsplan døjer med inkontinens, og at 65% af alle elever udtaler, at deres skoletoiletterne er utilstrækkelige.

Ballerup Kommune har ægte fokus på børnetrivsel.
Fra politisk hold er afsat midler til undersøgelse af skoletoiletforholdene og forslag til forbedring heraf.

I samarbejde med Ashley Brereton fra Brave og Bygningskonstruktør, Rie Norit Carlsen fra Center for Ejendomme og Jesper Hvenegaard Bak fra Skole, Institution og Kultur i Ballerup kommune, har igangsat et stort projekt med, forbedring af hygiejnen på skoletoiletter. Der er tale om et pilotprojekt på en toiletgruppe i indskolingen på Måløvhøj skole, afdeling Østerhøj. Projektet hedder Toilet HeavenTM. Projektet blev igangsat henover sommerferien 2016, klar til skolestart samme år og har fortsat frem til i dag.

Resultatet
Det nationale gennemsnit viser at er ca. 65% af alle elever er utilfredse med skoletoiletterne. Den nationale trivselsundersøgelse for 2016 har således også vist, at kun 35% af alle elever i indskolingen, er tilfredse med skoletoiletterne på Måløv Skole, afdeling Østerhøj. I 2017 var resultatet hele 70%. Dette resultat bekræftes også af egne målinger.

Indhold i Toilet Heaven
Skoletoiletter er et multifacetteret problem. Toilet Heaven rummer en håndtering af alle facetter. Dårlige skoletoiletter opstår som en følge af begrænset/nedprioriteret vedligehold og skoletoiletter der ikke er tidssvarende. Alle aktører/interressenter skal tage ægte ansvar for skoletoiletterne. Det er vedligeholdelsesafdelingen, rengøringsafdelingen, skoleadministrationen, lærere og pædagoger samt elever og forældre. Udfordringen er, at de skal gøre det på en ny og samskabende måde, således at toiletterne opleves som fine, rare og rene.

Med Toilet Heaven, forsøger vi at forbedre de eksisterende vilkår, uden at sprænge samtlige økonomiske rammer, altså en toilet-makeover uden store ombygninger. Den største og ubetinget vigtigste udfordring er, at koordinere og etablere samarbejde mellem alle interessenterne. Det er en opgave vi har brug at få belyst offentligt. Hovedparten af danske skoletoiletter har forhold, eleverne (og voksne) finder under alt kritik og hygiejnen ligeså.

Hovedproblemerne er:
– Fysisk udformning og vedligehold
– Rengøring og rengøringsfrekvens
– Vedligehold og tilkaldereaktionshastighed
– Lærer skal tage ejerskab
– Ledelsen skal prioritere økonomi og tid
– Eleverne skal lære god adfærd

Med Toilet Heaven gennemgår vi alle aspekter af skoletoiletter.

1) Rengøring
Vi får rengøring til at gøre rent 2-3 gange om dagen. Rengøringen besøger alle klasser og taler om hygiejne.

2) Vedligehold
Servicefolk øger fokus på reaktionstid, hvis der er noget galt på toiletterne.
Center for byg på kommunen bliver involveret i at renovere toiletterne med PU gulve.
Bedre disponering af papirkurve, vandhaner, lys, låse og forbedret ventilation.

3) Tilkald
Ude for toiletterne sættes en Ipad, hvor man kan tilkalde hjælp til vedligehold eller rengøring

4) Lærer
Lærerne bliver involveret i at hjælpe de eleverne med at holde toiletterne pæne

5) Eleverne
Eleverne bliver skolet i at soignere gulvet og samle papir op

Der er etableret venindeskamler – så børn kan gå på toilettet sammen. Så er de ikke bange for at blive låst inde. (så bliver toiletterne brugt)

6) Administrationen
Ledelsen på skolen lærer mere om, hvordan man kan kontrollere rengøringen

7) Toiletheaven er også dekoration af omgivelserne, så de opleves som attraktive.

Vil du skabe gode skoletoiletter kan du ikke snyde. Du skal have alle elementer med i processen. Når du først har et toilet med vand i hanen, der er rent og låsen virker. Så kan du begynde at tale om hygiejne og god børneadfærd.

Andre effekter
Vi har erfaret at det kræver en ihærdig indsats, at påvirke det kommunale system og skolevæsnet, da vi skal ændre rutiner og vaner, for at etablere en ny kultur omkring skoletoiletter. Dette pilotprojekt har opnået den succes det har, på baggrund af viljen hos interessenterne, gennem samarbejde og engagement, med det fælles mål at opnå en klar forbedring af skoletoiletterne.

For at sige det kort: Skoletoiletter er et voksenproblem – som de færreste vil påtage sig. Derfor har vi brug for Hygiejnerådets anerkendelse. At skabe en ny toiletkultur er et meget større opgave end man alment kan forstille sig, og det er en vej, som kan have store forhindringer.

For meget sæbe
Som krølle på halen kan vi afslutte med en anekdote, som fortæller om udfordringerne i et klart hygiejneperspektiv. Da Toilet Heaven blev indført var de fleste glade. Men sæbeforbruget er steget voldsomt og det giver budgetmæssige udfordringer – i et hygiejneperspektiv er det jo et positivt problem, men en ny udfordring man skal huske.

Læs mere om hvad Toilet Heaven indeholder: www.toiletheaven.dk