Aktiviteter 2021

Hygiejneugen 2021 er på vej – under sloganet “Hygiejne – en sikker vej”

Siden 2009 har Rådet for Bedre Hygiejne samlet ildsjæle, institutioner, skoler, familier, medarbejdere og fagprofessionelle på tværs af kommuner og sektorer stærke sjæle til at minde om værdien af den gode hygiejne.

Det sker også i 2021. I vores planlægning har vi naturligvis set på, hvordan hensynet til rammerne for fysiske events og større samlinger bedst har kunne indgå, og også balanceret med det enorme behov for vidensbaseret og nysgerrig formidling af viden om den gode hygiejne.

For på trods af en enorm fokus på smitte og smitteværn, tests og tålmodighed, så er der brug for at tale om læring, strategier, visioner og praksis. Der er endnu meget at slås med, der er usikre borgere, kollegaer og procedurer – der er stadig behov for en samlet indsats og en plan for både hverdagen og fremtiden.

Vi tilbyder som tidligere år en pakke med kampagnematerialer (læs mere her), som kan hjælpe til at lave lokale aktiviteter. Sammen med vores digitale toolkit af idéer og materialer kan man på den måde komme nærmere at skabe lokal aktivitet, interesse og forandring. Vil I være med?

Her kan du se materialerne til 2021

 

Hvad indeholder Hygiejneugen lokalt?
Man skal først og fremmest ville – og selvsagt gerne gøre en forskel. Men hvordan og hvor meget man har mulighed for, er naturligvis op til lokale forhold, men i år vil man da fx i Allerød være aktive i

 • Skoletandplejen
 • Social pæd botilbud
 • Psykiatrisk hjemmepleje
 • Hjemmeplejen
 • Sundhedsplejersker
 • Rådhus
 • Plejecentre
 • Genoptræning
 • Midlertidige pladser

Og fra Skive Kommune:
Socialafdelingen

 • Bilstrupvej – Kahoot om håndhygiejne
 • Nattergalevej – Quiz om håndhygiejne
 • Specialrådgivning – quiz om håndhygiejne og lyskasse til demonstration af håndhygiejnen
 • Limfjordsbakken – Lyskassen til demonstration af håndhygiejnen
 • Åhuset – Lyskassen til demonstration af håndhygiejnen

Skole -og dagtilbud

 • Tumlegården – lyskasse/ ”kursus” i håndhygiejne, Øve håndvaskesange, lave teater, genopfriske den gode vane hos forældrene vedr. håndhygiejne
  VDS Birkely/ Troldebo – Fokus på hygiejne, Krop og bevægelse: At vaske hænder, at være sund
 • Ådalsskolen – en N/T faglærere eksperimenter med klasser, hvor bakterier og håndhygiejne er i centrum. Der laves små filmklip, som viser til morgensamling for hele skolen
 • Børnegården Durup – Fortsat fokus på håndhygiejnen via der arbejdes med fortsættelse af forældrenes hjælp med håndhygiejne ved aflevering og afhentning , håndvask – med en håndvaskesang og hosteetikette
 • Daycare Nord – laminerede A4 ark med hygiejneark med 4 forskellige overskrifter: Køkken, Bleskift og toilet, Rengørings og hygiejnetips, forældre. Højt læsning Prinsessen der ikke ville vaske hænder/ Ella og klubben stopper smitten, Håndvaskekursus inkl. Lyskasse, håndvaskesange, deler oplevelser fra ugen med forældrene via billeder for at synlig gøre at der stadigt er et stort fokus på håndhygiejnen.

Pleje og visitation

 • Roslev Plejecenter – gennemgang/ diskussion af instruksen vedr. håndhygiejne, Se film med maling udarbejdet af nøglepersoner i + lyskassen til demonstration af håndhygiejne
 • Plejecenter Bøgely – Lyskassen til demonstration af håndhygiejne
  Udvikling og administration – E-learning i hygiejne og demonstration af håndhygiejne
 • Hjemmeplejen Skive/ Højslev – område Midt: Medarbejderne skal går 2 sammen og læser instruksen for håndhygiejne. Efterfølgende udføres håndhygiejne mens kollegaen observere. Til sidst evaluere man hinanden.

Arbejdsmarkedsafdelingen

 • Alle afdelinger: Fokus på de generelle råd -med særligt fokus på håndhygiejne -der sendes et råd ud dagligt

Sundhedsafdelingen

 • Tandplejen – info om håndhygiejne på infoskærme i afdelingen
 • Sundhedsafdelingen – Lille oplysningskampagne med tilhørende quiz om håndhygiejne til borgerne som kommer til træning
 • Psykiatrirådgivningen – Lyskasse til demonstration af håndhygiejnen, rengøring af tastatur og samtale om hvordan de gode vaner fastholdes.

Og herunder er eksempel på materiale fra Bornholm:

Eksempel på konkurrence & test på Bornholm.

Og mere om Bornholm i 2021:

Vi har hygiejnekampagnen ”Bevar de gode vaner”, som blev søsat til sommerferien og forventes at vare til efteråret.

Tanken har været, at gøre både beboere på øen, samt turister opmærksomme på at bevare de gode vaner, som mange måske først har stiftet bekendtskab med under corona-epidemien. Disse gode vaner er jo gældende for at afbryde smittekæder i andre sammenhænge end blot corona. Vi, som kommune ønskede og ønsker fortsat at gøre beboere på øen, samt besøgende på øen, opmærksom på at vi passer på øen og de turister der besøger os, og husker turisterne på at gøre det samme under deres besøg.

Da det var kommet os for øre, at flere begynder at ”lukke øjnene” for Sundhedsstyrelsens blå plakater, var vores tanke at lave materiale med de samme budskaber, men i en anden format og et andet udtryk. Vi har derfor fået et bornholmsk reklamebureau med en dygtig grafiker i spidsen, til at designe et udtryk med budskaberne i lækker grafisk udtryk og farver og med bornholmske vartegn, for at styrke det lokale tilhørsforhold.

Vi har fået lavet postkort, plakater i 2 størrelser, indkøbsnet og har fået opsat asfaltstickers og beachflag rundt på øen, ved populære destinationer og forsamlingssteder. Endvidere har vi haft samarbejde med Destination Bornholm for at få distribueret plakater til restauranter, butikker, cafeer, turistbureauer mm. Vores plakater er også at finde i den offentlige transport, i lufthavnen og i ankomst- og afgangshallerne hos Bornholmerfærgen.

Vores event i Hygiejneugen, bliver på Campus Bornholm med fokus på de unge og deres hygiejnevaner.

Vi bruger det samme materiale, snakker med de unge, laver quizkonkurrence og har i øvrigt fået Bornholms Hospitals hygiejnesygeplejerske med på dette event, da øens sundhedsuddannelser også har til huse på Campus Bornholm.

Vores fokus bliver at fortælle om hvorfor det er gavnligt for de unge at bevare de gode vaner de har lært og om hvordan de gode vaner har indflydelse på smitteveje og smittekæder.

Og her er et eksempel fra Faxe Kommunes tanker om indsatsen i 2020:

Faxe Kommune har valgt at fastholde fokus på god håndhygiejne efter Covid-19. Derfor tager vi på roadshow ud i sommerlandet.

Sundhedskonsulenter besøger i uge 29-30 dagligvarebutikker i Dalby, Haslev, Karise, Faxe, Faxe Ladeplads(FL), samt Camping Plads Vemmetofte

Vi vil besøge butikker, hvor der er mulighed for at vaske hænder efter eventen, for at undgå evt. allergiske reaktioner pga. cremen, der anvendes.

I kontakten med butiksejere/ledere vil vi spørge ind til, om der er sprit ved indgangen og mulighed for at vaske hænder.

Sundhedskonsulenterne vil under eventen være ekstra opmærksom på at holde afstand og egen håndhygiejne, så vi fremstår som gode rollemodeller.

Sundhedsfremme har erfaring med at anvende glitterBug, der er en UV-glitterkasse og vil anvende redskabet sammen medGlitterBug creme og UV lampe.

Bordet vi står ved har Corona lignende plakater påklistret. For at udbrede kendskabet til eventen vil der på kommunens FB og i lokalaviser fremgå, at ” Mød GlitterBug-patruljen i sommerlandet”

Der vil systematisk blive stillet spørgsmål som:

 • Nu hvor vi er ved at vænne os til at færdes flere og flere – husker du så at vaske og spritte hænderne?
 • Vil du se, hvordan din håndhygiejne er?(mulighed for at se med/uden sprit). Det er kun dig selv der kan se, hvordan dine hænder ser ud
 • Kommer det bag på dig, hvordan dine hænder ser ud?

Og her er fra Vejen Kommune:

Alle borgere i Vejen Kommune, i hjemmet, på arbejdspladsen og til fritidsaktiviteter, opfordres til at give hygiejnen særlig opmærksomhed i uge 38.

Konkrete eksempler kan være:

 1. At man hjemme taler om, hvordan, hvornår og hvorfor der bør vaskes hænder, og evt. bruges håndsprit.
 2. At børn ”interviewer” bedsteforældre-generationen om hvordan, hvornår og hvad de generelt har lært gennem livet om hygiejne, og derefter fortæller historien til samling i institutionen eller klassen.
 3. At man i hjemmene repeterer, hvordan og hvorfor der gøres rent. Brug evt. ”Gode råd om rengøring i hjemmet” http://www.bedrehygiejne.dk/?page_id=291
 4. At familierne taler om, hvordan man på en pæn måde kan sige til en kammerat eller en voksen, at vedkommende glemte at vaske hænder med vand og sæbe. Eller glemte at hoste i ærmet.
 5. At man på virksomheden italesætter, at hygiejne er vigtig for vores fælles indsats for sikkerhed og sundheden i samfundet, for eksempel antal sygedage og brug af antibiotika. Brug for eksempel: http://www.hygiejneugen.dk/gode-raad/hygiejne- paa-kontoret/
 6. At der af virksomhedens introduktionsprogram fremgår, at alle nyansatte, herunder studerende og praktikanter, instrueres i korrekt håndvask og eventuelt brug af håndsprit.

Eller Skive Kommune:

Skive deltager i år med:

 • Arbejdsmarkedsafdelingen: Der sendes dagligt en mail til medarbejderne med informationer vedr. hygiejne for at minde om at holde fast i de gode vaner, der uddeles de små bøger fra hygiejnekassen: ”Vejen til sundhed” til medarbejderne og sættes bordløbere op.
 • Socialafdelingen, Pleje & omsorg, Rusmiddelcenteret og Psykiatrisk døgntilbud: Der ryddes op og gøres rent i sygeplejedepoter/ sygeplejeskabe – der tages før og efter billeder
 • Tandplejen: Der udleveres badges + ”tal med hinanden om hygiejne i hjemmet” + tilhørende klistermærker til børnene
 • Sundhedsafdelingen: Medarbejderne gennemgår e-learning i håndhygiejne
 • Sundhedsplejen: Sender opslag på Aula for at minde om de gode vaner
 • Skole -og dagtilbud: Hem børnehave uddeler ”tal med hinanden om hygiejne i hjemmet” + tilhørende klistermærker

Mulighederne for aktiviteter er med andre ord mange og forskelligartede.

Her kan du se materialer til 2021

Vi samler løbende en liste med de aktive her på siden og viser gerne billeder og eksempler – læs mere herunder fra tidligere år.

Hygiejneugen 2020
Små og store aktiviteter landet over, dannede sammen en solid indsats, hvor borgere (små og større), medarbejdere, kollegaer, ledere og alle mulige andre relationer bliver mødt og aktiveret i forhold til, hvordan hygiejne kan gøre en forskel for dem, deres hverdag og deres fremtid.

Med sloganet “Hygiejne – en sund strategi” kan man finde lokale aktiviteter om en lang række områder, udfordringer og indsatser, der forebygger, beskytter og hjælper til trivsel og sundhed.

Man kan deltage i Hygiejneugen som kommune, institution eller arbejdsplads – kig fx på vores liste over Gode Råd og del gerne med kollegaer, venner, familie og bekendte; der er noget for alle om sund fornuft til hverdagen eller kig i vores toolkit for yderligere idéer til aktiviteter og indsatser.

Hvad finder folk på?
Mangt og meget – men som eksempel er her oversigt fra Sønderborg Kommune i 2019

Vi har i 2019 igangsat en tværgående håndhygiejneindsats – ”Læring for livet”. Den omfatter samtlige afdelinger i hele kommunen. Det er vores Centrale arbejdsmiljø og Sundhedsteam, der har besluttet og driver indsatsen, mens hygiejnekonsulenten er tovholder og sikrer momentum.

Tidsplanen er 2019-2020:

 • Audit i håndhygiejne. Der er udarbejde en drejebog for udførelse af audit og den efterfølgende handlingsplan.
 • Dataindsamling via SurveyXact og udarbejdelse af baseline
 • Handlingsplaner for hver afd. udarbejdes. Vi har udarbejdet en strategisk handlingsplan, der er skabelon for alle planer. Det vil være forskellige indsatser, der skal arbejdes med.
 • Audit i håndhygiejne igen
 • Gentagelse

Hygiejneuge 38
De forskellige afdelinger i kommunen er opfordret selv at finde på indsatser, der kan forbedre hygiejnen. Jeg er konstant på ”roadshow” rundt i kommunen for at ”sælge varen”. Vi har størst fokus på de generelle hygiejniske forholdsregler, som vi kalder, ”det, vi gør hver gang”. Her er håndhygiejne selvfølge et hit, men også mange arbejder målrettet med fx Rengøring af pc-arbejdsplads. I vores kommune er det ”skrivebords-ejeren”, der har ansvar for hygiejne på skrivebordet. Der er udarbejdet en fælles vejledning for hele kommunen.

Hygiejnehuset skal visualisere hygiejne og muligheder for indsatsområder:

Indsatser
Alle hjemmepleje- og sygeplejedistrikter arbejder med mere viden om korrekt håndhygiejne og korte ærme ved arbejdet. Det omfatter tjek hver morgen af hænder og arbejdsdragt og konkurrence mellem grupperne om, hvem der en bedst. Taberen skal giver kage til de øvrige grupper.

Vi har undervisningsforløb, hvor alle rengøringsassistenter kompetenceudvikles. Her underviser jeg i basisviden om mikroorganismer og smitteveje og god personlig hygiejne.

Mange af vores afdelinger holder en årlig hygiejnedag, hvor de sætter fokus på Hygiejnen. Jobcenter og skoler tjekker håndhygiejne. Fx kan jeg nævne at en arbejdsplads, der har valgt at hygiejnen skal indlede deres ”sommerfest”. Vi holder et Hygiejne-orienteringsløb, med forskellige poster, både udendørs og indendørs, hvor der skal løses opgaver i fællesskab. Det er både praktiske opgaver, fx sortering af vasketøj og valg af vasketemperatur, gennemgang af køleskab og sortering af mad, huskeleg, hvad skal der være/ikke være i en hjemmeplejebil. Det er også en opgave, hvor der skal løses opgaver om fx bakterier og forholdsregler. Posterne er bemandet og der iagttages håndhygiejne alle steder. Præmie til det vindende hold.

Og her fra Aarhus Kommune;

Skoletoiletter
Sundhedsplejen arbejder løbende med den sundhedspædagogiske indsats for ’Gode og hygiejniske skoletoiletter’. Der er udviklet undervisningsmateriale til alle skolesundhedsplejersker. I forbindelse med renovering af gamle toiletter, bliver der ved indvielse af nye sat undervisning til eleverne i gang. Vi har en sundhedsplejerske, som er ved af skrive en artikel om denne indsats til det landsdækkende blad ”Sundhedsplejersken”. Den udkommer i løbet af efteråret.

Håndvask i indskolingen
Er et indsatsområde, som vi løbende arbejder med – også i uge 38. Vi fik en version 100-pakke sidste år, og materialerne bruges fortsat.

Hygiejnekursus
Region Midtjylland hygiejnesygeplejersker afholder kursus for MRSA ansvarlige i november måned. Der kommer denne gang 5 med (i stedet for én), så det bliver en opgradering af vores hygiejneberedskab.

Eller her fra Skive Kommune:

Socialafdelingen

 • Medarbejderne får Tips kupon om hygiejne

Sundhedsafdelingen

 • Tandlægen udlevere armbånd og klistermærker, sætter plakater op, bogen ”Anton og sukkerdillen” og postkort i venteværelset.
 • Borgerne til træning på Møllegården får mulighed for at prøve lyskassen

Familieafdelingen

 • Sundhedsplejen gennemgår og følger op på instrukser for håndhygiejne og slår opslag op på skoleintra vedr. hygiejneuge og håndhygiejne

Skoledagtilbud

 • Daycare Rosenbakken børnene prøver lyskassen og læser bogen ”Prinsessen der ikke ville vaske hænder”
 • Dagplejen Brårup uddeler tandbørster og pixibøger

Arbejdsmarkedsafdelingen

 • Medarbejderne i Job og kompetence prøver lyskassen og tipskupon vedrørende hygiejne på kontoret

Pleje og omsorg

 • Medarbejderne på Plejecenter Roslev og hjemmeplejen Nord får besøg af lyskassen

Tværgående hygiejnekoordinator

 • Deltager ved åbning af sundhedssatellit med lyskassen og fup og fakta om hygiejne
 • Der kommer desuden opslag på Facebook med billeder fra ugens aktiviteter

Aktive kommuner – og andre
Hygiejneugen favner alle slags aktører – men vi har med glæde i mange år især haft mange aktive kommuner. Virksomheder, institutioner, skoler og andre kan dog meget gerne også melde sig på banen.

I 2019 er aktiviteter i forbindelse med Hygiejneugen i institutioner, plejehjem, rådhuse, gader, stræder, gyder, unge og gamle..

Eller med andre ord i på forskellig vis Allerød, Bornholm, Brøndby, Egedal, Esbjerg, Faxe, FredericiaFrederiksberg, Frederikshavn, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Herlev, Hillerød, Horsens, Høje Taastrup, Kerteminde, Kolding, København, Køge, Lolland, Mariagerfjord, Nyborg, Odder, Odense, Randers, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Skive, Solrød, Sorø, Svendborg, Sønderborg, Vallensbæk, Varde, Vejen, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aarhus – og flere kan komme til.

Hvilke materialer bruger vi?
Vi udvikler materialer en række materialer til brug for lokale events, som sendes til de aktive, der selv tilrettelægger konkrete events. Disse materialer sender dernæst til interesserede kommuner.

Til kommuner tilbød vi i 2019 en samlet pakke, der fx indeholder:
Til personer – T-shirts, Muleposer og badges.
Til steder – Plakater, Toiletklistermærker, Klistermærke med instruktion (til brug på spejle) og bordryttere/foldere.
Til uddeling – Køleskabsmagneter, Logoklistermærker, Postkort, Foldere om Gode Råd.
Skoletoiletkit – en folder om trivsel på toiletter, et postkort med råd og arbejdsark til lokale workshops/diskussioner.

Mundhygiejne – Jordan (læringsbøger, diplomer, tandpasta, foldere o.l.) og Sukkerdillen-bogen om gode vaner
Sund kemi – Forbrugerrådets kemi-luppen sætter fokus på indhold i hverdagens produkter.
God læring – Helbredsprofilen.dk sikrer en række digitale muligheder til læring om hygiejnen

Hvad kan man bruge det til?
Med eller uden materiale kan man bl.a.

 • Ophænge plakater før, under og efter Hygiejneugen (kan downloades gratis) – og tale om hvorfor
 • Overveje hvilken rolle smitsomme sygdomme og forebyggelse spiller på arbejdspladsen – for hvem, hvornår og hvor meget
 • Uddele materiale til medarbejdere, kunder eller andre interessenter – og tale om hvorfor
 • Lave håndvaskedag – fx i kantinen eller receptionen
 • Lave konkurrence på intranettet – fx med tips til hygiejne og biografbilletter som gevinst
 • Downloade nogle af Rådets Gode Råd om hygiejne her – og tale om udfordringerne og mulighederne lokalt.
 • Bage hygiejnekage som invitationen til et møde eller snak om lokal forebyggelse
 • Efterse håndvaskefaciliteter og rutiner – og tage en snak om samme på personalemøder
 • Se på hvilken rolle hygiejne spiller i jeres APV
 • Kig på rengøringsrutiner – både i kvalitetsniveau og som målrettet værktøj til smitteperioder
 • Tag en dialog i ledelsen om strategi for fremmøde med sygdom – syge medarbejdere kan give smitte videre
 • Se på hygiejnerutiner i kantine/frokoststue – i sidste tilfælde fx også med tanke på at sikre regelmæssig rengøring/oprydning i et fælles køleskab.
 • Sætte mærkater på køleskabsdøre – “husk hygiejnen”
 • Sætte mærkater på toiletdøre – “husk håndvasken”
 • Overveje hygiejnepolitik og kommunikation – især hvis arbejdspladsens politik har betydning for sundhed og omsorg for andre

Hvis I på andre måder er interesserede i at lave lokale aktiviteter for fx at styrke jeres indsats overfor det infektionsrelaterede sygefravær – som fx influenza, forkølelser eller roskildesyge, så kontakt os gerne. Der er nemlig mange muligheder for ekstra aktiviteter, der kan skabes via vores eller andres gratis materialer til download, ved produktion af egne, specifikke materialer eller bare ved lokalt engagement og initiativ.

plakat2016

Hvad bliver det så til?

Først og fremmest samarbejder vi på kryds og tværs på at aktivere og synliggøre den rolle hygiejne spiller i arbejdslivet og hverdagen.

Et godt eksempel er fx indslaget herunder fra TV2 i 2016.

Omtale af aktivitet i Vejle Kommune 2016.

Også på DR var der i 2016 – se fx her i afsnittet d. 22. september 2016, lige efter indslaget om Dronning Margrethe.

Læs mere om 2018, 2017, 2016, 2015 eller 2014 – eller tilmeld jer gerne allerede nu listen over aktive til 2018 ved at skrive til os på raad@bedrehygiejne.dk.

Glitterbug fint fordelt på håndflader prøv at være lige så omhyggelig med finger kanter og mellemrum