Hygiejneugen 2023

Hygiejneugen 2023 er på vej – under sloganet “Hygiejne – ren strategi”

Good news – hverdagen vender tilbage! Og med den følger dog også hverdagens behov for fokus på forebyggelse, da hverdagen skam byder på rigeligt med årsager til at have en stærk indsats ift sundhed og infektioner.

Så vær med til Hygiejneugen, hvor Rådet for Bedre Hygiejne siden 2009 har samlet ildsjæle, institutioner, skoler, familier, medarbejdere og fagprofessionelle på tværs af kommuner og sektorer stærke sjæle til at minde om værdien af den gode hygiejne.

I 2023 sætter vi fokus på strategi – altså på, hvordan man også skal huske at have en plan, en ambition eller en struktur for at sikre, at man rent faktisk får husket renhedens rolle på strategiske tidspunkter.

På vej ud af en pandemi er det vigtigt at huske på, at mange af indsatserne for at hindre smitte jo netop gav mening for at hindre den smitte, som altid kan forekomme i hverdagen – og som vi har kendt til i årevis før denne pandemi. Nu ved vi jo, at det faktisk er både sikkert og vist, men også muligt at vi alle sammen sammen gør en forskel for hinanden.

Vi tilbyder som tidligere år en pakke med kampagnematerialer, som kan hjælpe til at lave lokale aktiviteter. Sammen med vores digitale toolkit af idéer og materialer kan man på den måde komme nærmere at skabe lokal aktivitet, interesse og forandring. Vil I være med?

Her kan du se materialerne til 2022 som inspiration. Materialeoversigten fra 2023 kommer medio maj.

Hvad indeholder Hygiejneugen lokalt?
Man skal først og fremmest ville – og selvsagt gerne gøre en forskel. Men hvordan og hvor meget man har mulighed for, er naturligvis op til lokale forhold.

Herunder et eksempel på tidligere materiale fra Bornholm:

Eksempel på konkurrence & test på Bornholm.

Og mere om Bornholm i 2021:

Vi har hygiejnekampagnen ”Bevar de gode vaner”, som blev søsat til sommerferien og forventes at vare til efteråret.

Tanken har været, at gøre både beboere på øen, samt turister opmærksomme på at bevare de gode vaner, som mange måske først har stiftet bekendtskab med under corona-epidemien. Disse gode vaner er jo gældende for at afbryde smittekæder i andre sammenhænge end blot corona. Vi, som kommune ønskede og ønsker fortsat at gøre beboere på øen, samt besøgende på øen, opmærksom på at vi passer på øen og de turister der besøger os, og husker turisterne på at gøre det samme under deres besøg.

Da det var kommet os for øre, at flere begynder at ”lukke øjnene” for Sundhedsstyrelsens blå plakater, var vores tanke at lave materiale med de samme budskaber, men i en anden format og et andet udtryk. Vi har derfor fået et bornholmsk reklamebureau med en dygtig grafiker i spidsen, til at designe et udtryk med budskaberne i lækker grafisk udtryk og farver og med bornholmske vartegn, for at styrke det lokale tilhørsforhold.

Vi har fået lavet postkort, plakater i 2 størrelser, indkøbsnet og har fået opsat asfaltstickers og beachflag rundt på øen, ved populære destinationer og forsamlingssteder. Endvidere har vi haft samarbejde med Destination Bornholm for at få distribueret plakater til restauranter, butikker, cafeer, turistbureauer mm. Vores plakater er også at finde i den offentlige transport, i lufthavnen og i ankomst- og afgangshallerne hos Bornholmerfærgen.

Vores event i Hygiejneugen, bliver på Campus Bornholm med fokus på de unge og deres hygiejnevaner.

Vi bruger det samme materiale, snakker med de unge, laver quizkonkurrence og har i øvrigt fået Bornholms Hospitals hygiejnesygeplejerske med på dette event, da øens sundhedsuddannelser også har til huse på Campus Bornholm.

Vores fokus bliver at fortælle om hvorfor det er gavnligt for de unge at bevare de gode vaner de har lært og om hvordan de gode vaner har indflydelse på smitteveje og smittekæder.

Og her er et eksempel fra Faxe Kommunes tanker om indsatsen i 2020:

Faxe Kommune har valgt at fastholde fokus på god håndhygiejne efter Covid-19. Derfor tager vi på roadshow ud i sommerlandet.
 
Sundhedskonsulenter besøger i uge 29-30 dagligvarebutikker i Dalby, Haslev, Karise, Faxe, Faxe Ladeplads(FL), samt Camping Plads Vemmetofte
 
Vi vil besøge butikker, hvor der er mulighed for at vaske hænder efter eventen, for at undgå evt. allergiske reaktioner pga. cremen, der anvendes.
 
I kontakten med butiksejere/ledere vil vi spørge ind til, om der er sprit ved indgangen og mulighed for at vaske hænder.
 
Sundhedskonsulenterne vil under eventen være ekstra opmærksom på at holde afstand og egen håndhygiejne, så vi fremstår som gode rollemodeller.
 
Sundhedsfremme har erfaring med at anvende glitterBug, der er en UV-glitterkasse og vil anvende redskabet sammen medGlitterBug creme og UV lampe.
 
Bordet vi står ved har Corona lignende plakater påklistret. For at udbrede kendskabet til eventen vil der på kommunens FB og i lokalaviser fremgå, at ” Mød GlitterBug-patruljen i sommerlandet”
 
Der vil systematisk blive stillet spørgsmål som:

 • Nu hvor vi er ved at vænne os til at færdes flere og flere – husker du så at vaske og spritte hænderne?
 • Vil du se, hvordan din håndhygiejne er?(mulighed for at se med/uden sprit). Det er kun dig selv der kan se, hvordan dine hænder ser ud
 • Kommer det bag på dig, hvordan dine hænder ser ud?

Og her er fra Vejen Kommune:

Alle borgere i Vejen Kommune, i hjemmet, på arbejdspladsen og til fritidsaktiviteter, opfordres til at give hygiejnen særlig opmærksomhed i uge 38.

Konkrete eksempler kan være:

 1. At man hjemme taler om, hvordan, hvornår og hvorfor der bør vaskes hænder, og evt. bruges håndsprit.
 2. At børn ”interviewer” bedsteforældre-generationen om hvordan, hvornår og hvad de generelt har lært gennem livet om hygiejne, og derefter fortæller historien til samling i institutionen eller klassen.
 3. At man i hjemmene repeterer, hvordan og hvorfor der gøres rent. Brug evt. ”Gode råd om rengøring i hjemmet” http://www.bedrehygiejne.dk/?page_id=291
 4. At familierne taler om, hvordan man på en pæn måde kan sige til en kammerat eller en voksen, at vedkommende glemte at vaske hænder med vand og sæbe. Eller glemte at hoste i ærmet.
 5. At man på virksomheden italesætter, at hygiejne er vigtig for vores fælles indsats for sikkerhed og sundheden i samfundet, for eksempel antal sygedage og brug af antibiotika. Brug for eksempel: http://www.hygiejneugen.dk/gode-raad/hygiejne- paa-kontoret/
 6. At der af virksomhedens introduktionsprogram fremgår, at alle nyansatte, herunder studerende og praktikanter, instrueres i korrekt håndvask og eventuelt brug af håndsprit.

Eller Skive Kommune:

Skive deltager i år med:

 • Arbejdsmarkedsafdelingen: Der sendes dagligt en mail til medarbejderne med informationer vedr. hygiejne for at minde om at holde fast i de gode vaner, der uddeles de små bøger fra hygiejnekassen: ”Vejen til sundhed” til medarbejderne og sættes bordløbere op.
 • Socialafdelingen, Pleje & omsorg, Rusmiddelcenteret og Psykiatrisk døgntilbud: Der ryddes op og gøres rent i sygeplejedepoter/ sygeplejeskabe – der tages før og efter billeder
 • Tandplejen: Der udleveres badges + ”tal med hinanden om hygiejne i hjemmet” + tilhørende klistermærker til børnene
 • Sundhedsafdelingen: Medarbejderne gennemgår e-learning i håndhygiejne
 • Sundhedsplejen: Sender opslag på Aula for at minde om de gode vaner
 • Skole -og dagtilbud: Hem børnehave uddeler ”tal med hinanden om hygiejne i hjemmet” + tilhørende klistermærker

Mulighederne for aktiviteter er med andre ord mange og forskelligartede.

Vi samler løbende en liste med de aktive her på siden og viser gerne billeder og eksempler – læs mere herunder fra tidligere år.

Hygiejneugen i tidligere år
Små og store aktiviteter danner landet over en solid indsats, hvor borgere (små og større), medarbejdere, kollegaer, ledere og alle mulige andre relationer bliver mødt og aktiveret i forhold til, hvordan hygiejne kan gøre en forskel for dem, deres hverdag og deres fremtid.

Man kan deltage i Hygiejneugen som kommune, institution eller arbejdsplads – kig fx på vores liste over Gode Råd og del gerne med kollegaer, venner, familie og bekendte; der er noget for alle om sund fornuft til hverdagen eller kig i vores toolkit for yderligere idéer til aktiviteter og indsatser.

Tilmeld jer gerne allerede nu listen over aktive til 2023 ved at skrive til os på raad@bedrehygiejne.dk

Hygiejneugen 2022

Hygiejneugens materialer for 2022

Dette er en samlet oversigt over Rådet for Bedre Hygiejnes fysiske materialer til Hygiejneugen 2022 (downloader som pdf). Kontakt os gerne på raad@bedrehygiejne.dk for mere information.

Nedenfor kan man også finde links til digitale materialer til gratis download – se også idékataloget for mulig brug.

Men man kan også stadig bestille nogle af Komiteen for Sundhedsoplysnings almindelige oplysningsmaterialer om hygiejne.

Hygiejneugens plakater 2022
Download samlet

Powerpoint-skabelon med indsatte billeder fra 2022 – til egne præsentationer
(højreklik for at download fil/link)


Selvkørende powerpoint-præsentation 2022 til fx infoskærme (stor fil)
(højreklik for at download fil/link)


E-bog – Gode Råd
I 2020 lavede vi en opdateret digital version af Gode Råd-folderen, der giver introduktion til Gode Råd-serien (se her) og formidler udvalgte dele af den. Kan downloades, printes eller deles som link.

Skabelon til lokal pressemeddelelse?
Kontakt til lokale medier kan være en god måde at fortælle mere om hygiejne, events, generel indsats og forebyggelse. Hvis man ikke har prøvet dét før, kan man med skabelonen her (et word-dokument) redigere en tekst med sine lokale input, der kan være en hjælp til at fortælle historien om initiativer og aktiviteter.

Ambassadører
På YouTube har vi en samling af ambassadører, som giver deres besyv med ang. værdien af hygiejne.

Disse ambassadører omfatter fx sektorformand i FOA, Pia Heidi Nielsen fx ambassadør, mens også formanden for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Jane Heitmann (V) og tidligere Regionsrådformand (nu overborgmester i København) Sophie Hæstorp Andersen (S) der havde meldt sig. Disse kan naturligvis deles på hjemmesider og intranet.

 

Andre links
Videoer – Helbredsprofilen under Region Sjælland har samlet en række instruktionsvideoer til faglig formidling indenfor hygiejneområdet.

AppsForbrugerrådets Kemiluppen kan bruges som praktisk eksempel på, hvordan man kan gøre sig klogere på produkter man anvender i hverdagen.

Bog – Sukkerdillen er et nyt formidlingsunivers om tandhygiejne, der er under udvikling – se mere materiale og information her.

Klassesæt og uddelingsmaterialer – Jordan og Salvequick har medsendt en række materialer i Hygiejnepakken. Læs mere om disse og tanker bag i disse infosider;

Andet til download?
Er man yderligere nysgerrig efter materiale eller inspiration kan vi enten anbefale

– at man kigger i Gode Råd-serien her
– i vores Toolkit for professionelle her.
– eller i listen over idéer til aktiviteter for 2021 her.

Undervisningsmateriale og spil
Derudover kan vi anbefale, at man kigger på undervisnings- og læringsuniverset på www.e-bug.eu

FOTO

Hvad er god hygiejne for dig?

I 2022 afholdt vi til Hygiejneugen en foto-konkurrence, som gav mulighed for at dele deltagernes opfattelse, syn, skæve vinkler eller andre indtryk af hygiejne som begreb eller gerning. Lige nu tygger dommerpanelet på vinderen – se mere og med herunder.